5 Anh em siêu nhân 2[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là bắn tên theo yêu cầu của màn chơi để giúp siêu nhân dành chiến thắng.

Cách chơi:

Sử dụng các chuột để ngắm và bắn cho siêu nhân. [/huongdan]

Nhận xét&Bình luận