Avatar Arena[codeplay][/codeplay] [huongdan]Description: Create your own character and challenge the world's best benders! Choose your nation and fight against 20 benders in this ultimate tournament. Good luck to you master bender !

Controls:
Attack - ( Spacebar ) , ( Down, Down , Spacebar ) , ( Up , Down , Spacebar )
Defense - ( Back ) , ( Back , Spacebar ) , ( Down , Back , Spacebar )
Chi Attack - Hold down then press spacebar.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận

Có 3 nhận xét

Linh Nhi
May 31, 2013 at 7:26 PM
Trò đối kháng này màn sau khó ăn phết s:)
Trai Đất Mũi
June 11, 2013 at 5:35 AM
Càng khó càng thú vị đúng không nào. Hãy cố gắng vượt thử thách bạn
Anonymous
September 5, 2013 at 8:14 AM
dễ quá @@!