Bắn Cung[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn cố gắng ngắm và bắn trúng hồng tâm càng nhiều, bạn càng được

Cách chơi: Sử dụng để đi chuyển và chỉnh phương hướng
Phím cách để bắn[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận