Chém hoa quả [codeplay] [/codeplay] [huongdan] Mô tả: Bạn có thể thực hiện những nhát chặt chém chuẩn xác không, hãy thử sức nào.
Cách chơi: Dùng hoặc phím bất kỳ để chơi game.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận