Chiếc nón kỳ diệu[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Quay chiếc nón để nhận điểm số mà bạn sẽ dành được nếu đoán đúng ô chữ, cẩn thận không phải ô mất lượt hoặc mất điểm.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận