Nông trại vui vẻ 2[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là canh tác thật tốt trên những mảnh ruộng của mình.

Cách chơi:

Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.
[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận