Đột kích 5[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt hết những tên địch trong mỗi màn chơi.

Cách chơi:

Sử dụng chuột để ngắm và bắn.
[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận