Tom và Jerry ở thành phố ma[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả:

Nhiệm vụ của bạn là giúp Tom và Jerry chạy trốn những thây ma đang rượt đuổi họ.

Cách chơi:

Click chuột để nhảy tránh các chướng ngai vật. [/huongdan]

Nhận xét&Bình luận