[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả:

Nhiệm vụ của bạn là mở đường cho Jerry bằng cách xoay các mảnh ghép đường đi.

Cách chơi:

Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận