Boxhead The Zombie Wars[codeplay][/codeplay] [huongdan] Cách chơi: phím để di chuyển.
để bắn.
để sử dụng vũ khí.
để sử dụng vũ khí trước đó.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận