Cadillacs and Dinosaurs [codeplay][/codeplay] [huongdan]Cách chơi: Phím để di chuyển.
tấn công
nhảy [/huongdan]

Nhận xét&Bình luận