Dragon ball fighting 3[codeplay][/codeplay] [huongdan] Cách chơi:
Player 1: phím để di chuyển và nhảy, các phím để tấn công.
Player 2: phím để di chuyển và nhảy, các phím để tấn công.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận