Fairy Tail v1.0 [codeplay][/codeplay] [huongdan]Cách chơi: Phím để di chuyển, các phím  để tấn công.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận