Operation Anti-Terror [codeplay][/codeplay] [huongdan] Cách chơi: Dùng chuột để ngắm và bắn
Các phím  để thay dổi vũ khí[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận