Storm Ops[codeplay][/codeplay] [huongdan] Cách chơi: Dùng chuột để ngắm bắn
R - để load lại.
F - Thay đổi chế độ bắn.
V - Peek trong tầm nhìn
1-3 - Thay đổi vũ khí.
Q - sử dụng vũ khí cuối cùng.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận