Tequila Zombies 2[codeplay][/codeplay] [huongdan]Cách chơi: Phím hoặc di chuyển.
Chuột để ngắm bắn
[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận