Unreal Flash 3 [codeplay][/codeplay] [huongdan] Cách chơi: Phím để di chuyển
Chuột để ngắm và bắn
để bắn liên phát
để thay đổi nhanh vũ khí[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận