Đấu bi[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Tiêu diệt các quân bi khác màu của đối phương bằng cách kéo và thả để bắn bi của bạn

Cách chơi: Dùng chuột để chơi game này[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận