Cơ sở cuối cùng [codeplay] [/codeplay] [huongdan] Mô tả: Bảo vệ cơ sở nghiên cứu cuối cùng của bạn chống lại sự tấn công của bọn quái vật trên hành tinh xa lạ... Cách chơi: Dùng hoặc để di chuyển, để ngắm và bắn, để chuyển vũ khí.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận