Đấm bốc knock out[codeplay][/codeplay] [huongdan]Cách chơi: Phim để di chuyển
- Phím để tấn công[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận