Truyền thuyết anh hùng[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Những con quái vật tấn công kinh thành, một anh hùng duy nhất có thể diệt chúng. Truyền thuyết bắt đầu...

Cách chơi: - Phím để di chuyển.
- Phím để thực hiện các đòn tấn công.
- Phím để nhảy.
- Phím để cúi.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận

Có 1 nhận xét

Anonymous
September 25, 2013 at 4:44 AM
Nісe ροst. I learn ѕomethіng totally new and challеngіng on blogs I stumbleupon оn a daily basis.
It's always exciting to reaԁ through content from other
wгіteгs anԁ use a little somеthіng
frοm their web sitеѕ.

Stop bу my blog post; Dairyland Auto Insurance North Carolina