Bay tới cung trăng[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả:Nhiệm vụ của bạn là đưa chị Hằng bay tới cung trăng.

Cách chơi: Click chuột trái để sử dụng năng lượng giúp chị Hằng bay lên.

Chú ý: Vùng màu da cam hiển thị năng lượng hiện tại.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận