Bí mật trong vườn thú[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là tìm những điểm khác biệt giữa 2 bức ảnh.

Cách chơi: Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận