Điệp viên siêu đẳng[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là giải cứu các con tin khỏi vòng vây của lũ quái vật.

Cách chơi: Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển
Sử dụng các phím để bay/tiếp đất
Sử dụng phím để bắn[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận