Mèo con tìm bánh[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là tìm cách đưa những miếng bánh tới chỗ của mèo Kat.

Cách chơi: Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận