Phong cách thời trang Songoku[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là lựa chọn trang phục cho khi con Songoku.

Cách chơi: Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận