Quy luật đại dương[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Ăn cá nhỏ hơn và tránh những cái lớn hơn[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận