Quyển sách kỳ bí[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là tìm ra các điểm không đối xứng giữa 2 trang sách và sửa lại.
Cách chơi: Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận