Siêu hùng đại chiến[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là chiến thắng trong các trận đấu
Cách chơi: Sử dụng các phím để di chuyển

Sử dụng phím để tấn công, phím để nhảy, phím để di chuyển nhanh

Sử dụng các phím để thực hiện kỹ năng đặc biệt

Còn rất nhiều kỹ năng để bạn tự khám phá![/huongdan]

Nhận xét&Bình luận