SonGoKu - Cặp đôi hoàn hảo[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là tìm ra các cặp ảnh giống nhau trong thời gian cho phép.

Cách chơi: Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận