Anh hùng tia chớp [codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Bạn đang đứng trước một lâu đài đen tối, nhiệm vụ của bạn là vượt qua các của ải của lâu đài đề vào tiêu diệt Chaos Reaper.
Cách chơi: Sử dụng để di chuyển, Chuột để bắn.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận