Bóng đen xác ướp[codeplay] [/codeplay] [huongdan] Mô tả: Trong lúc khám phá ngôi mộ cổ, đồng nghiệp nữ của bạn đã vô tình dẫm vào một cái bẫy và bị kẹt ở dưới đó. Bạn cần phải nhanh chóng giải cứu cô ấy, tuy nhiên rất nhiều bóng đen đang tiến lại gần bạn... Cách chơi: Dùng hoặc di chuyển, nhảy, hoặc để tấn công, ~ thay đổi vũ khí.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận