Cuộc chiến với zombies[codeplay] [/codeplay] [huongdan] Mô tả: Gửi các đơn vị trong đội quân robot của bạn để đẩy lùi bọn zombie đang cố gắng vượt qua bức tường của thành phố. Chỉ với một chiếc lược được hoạch định tốt mới giúp bạn bảo vệ được thành phố. Dùng chơi game. (Nên chơi ở chế độ màn hình lớn)[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận