Doremon- Cuộc chiến xe tăng[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là giúp cho doraemon tiêu diệt những chiếc xe tăng khác

Cách chơi: sử dụng phím để di chuyển, và phím để bắn đạn.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận