Đột kích 6[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt các nhóm khủng bố.

Cách chơi: Sử dụng chuột để ngẳm và bắn.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận