Gà rán KFC[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là hoàn thành món ăn theo hướng dẫn của đầu bếp.

Cách chơi: Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận