Khu rừng bí ẩn[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là tiêu hủy những loại trái cây theo yêu cầu nhé ! và sử dụng chuột để nhấm góc bắn.

Cách chơi: Sử dụng chuột để điều khiển[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận