Kỵ binh và quái vật[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là điều bình một cách khéo léo để có thể dành chiến thắng ở mỗi trận đấu.

Cách chơi: Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.

Chú ý: Hãy tính toán các nước đi thật cẩn thận.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận