Phòng thủ chiến tuyến [codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Đội quân xâm lăng đang đánh chiếm lãnh thổ, hãy ngăn chặn các cuộc tấn công thần tốc của kẻ thù.

Cách chơi: Sử dụng chuột để điều khiển.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận