Pikachu báo vật tây tạng[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn khi chơi game Kho báu Tây Tạng là bạn sẽ xếp những hình giống nhau lại với nhau theo hàng ngang hay hàng dọc có ít nhất là từ 3 hình để loại bỏ chúng đồng thời mở ra đường đi dẫn đến kho báu.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận