Sinh tố mùa hè[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là chế biến sinh tố theo hướng dẫn của đầu bếp.

Cách chơi: Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận