Zuma phiên bản mới[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Phiên bản mới zuma này nhiệm vụ của bạn cũng vẫn là bắn quả bóng vào dòng chảy màu sắc đang di chuyển để tạo ra nhóm ba hoặc nhiều hơn quả bóng cùng màu

Cách chơi: sử dụng chuột để điểu khiển.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận