Bàn tay ma thuật[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là đoán đúng vị trí của quả bóng sau khi bị đánh tráo.

Cách chơi: Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận