Batman hành động[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Batman đang có một nhiệm vụ mới vô cùng khó khăn. Bạn đã sẵn sàng làm người bạn đồng hành giúp đỡ Batman hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chưa? Cơ hội không thể tốt hơn cho bạn thể hiện lòng dũng cảm và sự tài trí. Chúc thành công!

Cách chơi: Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và phím để phóng ngư lôi.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận