Chiến tranh bộ tộc[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Xây dựng một đội quân hùng mạnh để chống lại lũ xâm lược! Nâng cấp áo giáp, phòng thủ, vũ khí, kỹ năng của bạn.Và hãy làm bất cứ điều gì và tất cả mọi thứ để chiến thắng [/huongdan]

Nhận xét&Bình luận