Cuộc chiến phù thủy[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là sử dụng phép thuật để ngăn chắn cuộc tấn công của quái thú.

Cách chơi: Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận