Đấu trường 100[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là trả lời đúng các câu hỏi của chương trình.

Cách chơi: Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận