Goku tập luyện[codeplay] [/codeplay] [huongdan] Mô tả: Trong trò chơi này, bạn hãy giúp Songoku sử dụng sức mạnh của mình phá vỡ các tấm bê tông nhé khi tập luyện nhé. Cách chơi: Nhấn để phá vỡ.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận