Ninja đột kích[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là vượt qua các chướng ngại và đạt mục tiêu ở mỗi màn chơi.

Cách chơi: Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận