Xe tải địa hình[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là lái xe về đích đầu tiên ở mỗi vòng đua.

Cách chơi: ử dụng các phím mũi tên để di chuyển.
Nhấn phím để tăng tốc.
Nhấn phím để sử dụng vũ khí.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận